Biztosítási Kárügyintézés tájékozató

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, olvassa el ezen tájékoztatót, melyet abban a reményben adunk át, hogy minél ritkábban fogja
használni. Kívánunk balesetmentes közlekedést, jó utat!

Az Ön által bérelt/használt gépjárműre a Harum Zrt. kötött kötelező gépjármű felelősség biztosítást, valamint teljes körű CASCO biztosítást, melynek önrésze a kárösszeg 10%-a, a minimum önrészt az egyedi szerződés tartalmazza. Jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi a gépjárművek casco biztosítójának casco szabályzata.

TEENDŐK KÁRESEMÉNY ESETÉN:

A HARUM-ot MINDEN ESETBEN AZONNAL ÉRTESÍTENI KELL! SZÜKSÉG ESETÉN A HARUM ASSISTANCE MUNKATÁRSA A HELYSZÍNRE MEGY.

Elérhetőségeink:

Telefon: 309-0047 H-CS: 8-17.00 P: 8-14.30

Ügyelet: 20/399-6100 0-24-ig

Fax: 309-7050

E-mail: karesemeny@harum.hu

A káresemény bejelentése

 • A kárt 24 órán belül be kell jelenteni a Harum Zrt. felé.
 • A kár bejelentése gépjármű kárbejelentő lap kitöltésével és (cégszerű) aláírásával írásban történik, a vonatkozó biztosító kárbejelentő lapját kérésre rendelkezésükre bocsátjuk.

A casco biztosítás fedezetet nyújt a következő eseményekre: elemi kár, (önhibás) töréskár, (önálló) üvegkár, lopáskár. A mindenkori casco biztosítás területi hatályára vonatkozóan az érvényben lévő casco keretszerződésünk feltételeiben talál információt, melyet szükség szerinti gyakorisággal megküldünk.

Ha a balesetben más jármű nem sérül:

 1. Minden esetben kérjük, tájékoztassanak minket.
 2. Ha a gépkocsi mozgásképtelen, vagy felmerül a gyanú, hogy a további közlekedés rontana az autó állapotán, akkor telefonon jelezzék Ügyfélszolgálatunknak. Ők intézkednek a gépkocsi elszállításáról, illetve igény szerint a csereautó helyszínre juttatásáról. A gépkocsi szállítás a káresemény részét képezi, önrész levonása mellett a biztosító téríti. Amennyiben assistance szolgáltatást igényeltek a gépjármű vonatkozásában, úgy külön térítés nélkül biztosítunk csereautót európai assistance esetén 4 nap, belföldi assistance esetén 1 nap időtartamra.
 3. Amennyiben a gépkocsit nem éri a közlekedés szempontjából jelentős kár, HARUM munkatársa a
  gépkocsit a vezetővel egyeztetett időpontban elhozza kárügyintézésre, megjavíttatja és visszaadja.
 4. A kárügyintézéshez szükségünk van a kitöltött és cégszerűen aláírt gépjármű kárbejelentő lapra, a vezető jogosítványmásolatára, illetve a gépjármű forgalmi engedélyének másolatára

Ha a balesetben más jármű is sérül:

 1. Ki kell tölteni a kék-sárga baleseti bejelentőt, pontosan kitöltve a rovatokat, olyan rajzzal, amelyen a Biztosító el tud igazodni. Kérjük a felelős feltűntetését a megjegyzések rovatban. Amennyiben a felelősség kérdése nem tisztázott, kérjük, hogy még a kárbejelentő kitöltése előtt szíveskedjen munkatársainkkal a kapcsolatot felvenni. A másodpéldány az okozóé. Célszerű meggyőződni az okozó személyazonosságáról. Mindkét fél aláírásának szerepelnie kell a lap alján.
 2. Ha vitás a helyzet, vagy az ellenfél gyaníthatóan alkoholos, kábítószeres vagy gyógyszeres befolyásoltság alatt áll, akkor célszerű rendőri intézkedést kérni. AMENNYIBEN SZEMÉLYI SÉRÜLÉS TÖRTÉNT, KÖTELEZŐ RENDŐRT HÍVNI. Rendőri intézkedés során minden esetben kérje el a rendőrségi
  jegyzőkönyvet.
 3. Ha a gépkocsi mozgásképtelen, vagy felmerül a gyanú, hogy a további közlekedés rontana az autó
  állapotán, akkor telefonon jelezzék Ügyfélszolgálatunknak. Ők intézkednek a gépkocsi elszállításáról, illetve igény szerint a csereautó helyszínre juttatásáról. A gépkocsi szállítás a káresemény részét képezi, önrész levonása mellett a biztosító téríti. Amennyiben assistance szolgáltatást igényeltek a gépjármű vonatkozásában, úgy külön térítés nélkül biztosítunk csereautót európai assistance esetén 4 nap, belföldi assistance esetén 1 nap időtartamra.
 4. Amennyiben a gépkocsit nem éri a közlekedés szempontjából jelentős kár, HARUM munkatársa a
  gépkocsit a vezetővel egyeztetett időpontban elhozza kárügyintézésre, megjavítja és visszaadja.
 5. A kárügyintézéshez szükségünk van a kitöltött és cégszerűen aláírt gépjármű kárbejelentő lapra, a vezető jogosítványmásolatára, illetve a gépjármű forgalmi engedélyének másolatára.

Ha a gépkocsit ellopják:

Kérjük, haladéktalanul értesítse ügyfélszolgálatunkat, tegyen feljelentést az illetékes rendőrkapitányságon, majd a rendőrségi jegyzőkönyv másolatát, a forgalmi engedélyt, valamint az összes kulcsot 24 órán belül juttassa el HARUM részére.

Az alábbiakban szeretnénk a legfontosabb kármegelőzési feladatokra felhívni figyelmét.

 • Ha kiszáll a gépjárműből, minden esetben vegye ki a járműből a gyújtáskulcsot.
 • Ne hagyja a gépkocsit még rövid időre sem őrizetlenül nyitva, illetve lezáratlanul.
 • A gépkocsiba tilos benne hagyni a forgalmi engedélyt, törzskönyvet, a jármű (tartalék) kulcsát.
 • Lezárt járműben, különösen annak utasterében, közterületen (még őrzött parkolóban sem) még rövid időre se tartson értékeket.

Lopáskár megelőzése szempontjából a megfelelően, az összes zárszerkezetével lezárt és az előírtaknak megfelelően működtetett biztonságtechnikai berendezéssel elhagyott jármű az elfogadható.

A gépjármű kulcsainak elvesztéséről HARUM-ot haladéktalanul tájékoztatni kell.