Munkavállalók képzése

Projekt azonosítószáma: VEKOP-8.5.3-17-2018- 00063

Kedvezményezett neve: HARUM INVESTMENT Gépjármű Üzemeltető Zrt.

Projekt címe: Munkavállalók képzése a HARUM Zrt-nél

Támogatás összege: 9 987 720 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt leírása:

A társaság munkavállalói állományának képzettségi és felkészültségi szintje a munkakörökhöz kapcsolódó általános és informatikai szaktudás, valamint a digitális kompetencia szintjének vonatkozásában egyaránt az iparági átlag szerint alakul. Az információáramlás felgyorsulása, a mai kor elvárása a digitális ügymenet iránt megköveteli a munkavállalók hatékonyságának nagymértékű növelését, melyet korszerű vállalati képzésekkel szükséges támogatni. További szaktudás elsajátítása növelné a munkahatékonyságot, a vállalatunk versenyhatékonyságát. 2017-ben beérkezett képzési igények és belső felméréseink alapján állítottuk össze. A vállalati képzések felmérésekor több téma kapcsán jelentkezett képzési igény. Az egyik a menedzsmenthez kapcsolódó képzések, a másik a szakmai, szaktudásra épülő képzések. A vállalati képzési igényt a projekt 100%-ban lefedi, amely egyértelműen tükrözi, hogy a munkavállalói képzési igények felmérésre, továbbá a képzési terv összeállítása során figyelembevételre került.  A dolgozók tájékoztatása a lehetőségről majd személyes interjú során az egyéni és a vállalati célok egyeztetése, amelynek összegzéseként a megfelelő képzés

Az alábbi képzések valósulnak meg a projekt keretében: Szolgáltatás menedzsment a gyakorlatban, Tanuljunk táblázatkezelést, Változásmenedzsment, Tervezés és feladatvégrehajtás alapjai, Önérvényesítő technikák, A tudásátadás alapjai.

Jelen pályázati projekt közvetlen célcsoportját a képzésben résztvevő 13 fő jelenti, melyből mind a 13 fő jelenleg is vállalkozásunknál dolgozik. Ezt szem előtt tartva a képző intézményei közösen határoztuk meg azt a szűk keresztmetszetét a dolgozóknak, akik szakmai tudásának továbbfejlesztése indokolt, illetve mind munkavállalóink, mind vállalatunk hosszú távú érdekeit szolgálják, és a piacon végbement fejlesztések indokolják a szakmai fejlődést esetükben. Mindezek mellett olyan előzetes vizsgálatot is végeztünk, hogy melyek azok a képzési területek, melyekkel a már meglévő ügyfélkörünknek teljes körű igény kielégítését biztosítani tudjuk.  A haszonélvezők közvetett körét a tulajdonosok és a célcsoportunk jelentik.

A projekt sikeres megvalósításának lebonyolítása érdekében projektmenedzseri szolgáltatást veszünk igénybe és szakmai megvalósító is kijelölésre került. Releváns szakmai tapasztalattal és felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.  

 

Projekt várható befejezése: 2020.06.12.